Toponuotraukos topografiniA? planA? rengimas topografiniai kartografiniai darbai

Topografiniai matavimai bAi??tini pradedant bet kokius projektavimo ir rekonstravimo darbus, klojant komunikacijA? tinklus, keiA?iant A?emAi??s sklypo naudojimo paskirtA?.

TopografinAi?? nuotrauka (toponuotrauka) – tai tokie geodeziniai matavimai, kuriA? metu nustatoma ir plane pavaizduojama A?emAi??s sklypo esama situacija: reljefas, statiniai, A?renginiai, ilgameA?iai augalai,poA?eminiai inA?ineriniai tinklai (komunikacijos). Esant reikalui topografinAi??je nuotraukoje parodomos ir A?emAi??s sklypo ribos. Parengti planai suderinami su visomis inA?inerinius tinklus A?emAi??s sklype eksploatuojanA?iomis organizacijomis bei savivaldybAi??mis.

Pagal šiuo metu galiojanA?iAi?? tvarkAi?? topografinAi?? nuotrauka galioja vienerius metus. NepradAi??jus darbA? metA? bAi??gyje, topografinis planas turi bAi??ti atnaujintas nustatant, ar neatsirado sklype pasikeitimA? (reikalui esant matuojamas iš naujo) ir pakartotinai derinamas su institucijomis.

TopagrafiniA?, kartografiniA? darbA? atlikimui uA?sakovas turi pateikti šiA? dokumentA? kopijas:

- A?emAi??s sklypo kadastro paA?ymAi??jimAi?? (A?emAi??s sklypo teisinAi?? registracijAi??);

- preliminarA?, geodezinA? arba detalA?jA? A?emAi??s sklypo planAi??;

- statiniA?, esanA?iA? šiame sklype (jei tokie yra), kadastro paA?ymAi??jimAi??;