Toponuotraukos topografinių planų rengimas topografiniai kartografiniai darbai

Topografiniai matavimai būtini pradedant bet kokius projektavimo ir rekonstravimo darbus, klojant komunikacijų tinklus, keičiant žemės sklypo naudojimo paskirtį.

Topografinė nuotrauka (toponuotrauka) – tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu nustatoma ir plane pavaizduojama žemės sklypo esama situacija: reljefas, statiniai, įrenginiai, ilgamečiai augalai,požeminiai inžineriniai tinklai (komunikacijos). Esant reikalui topografinėje nuotraukoje parodomos ir žemės sklypo ribos. Parengti planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus žemės sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką topografinė nuotrauka galioja vienerius metus. Nepradėjus darbų metų bėgyje, topografinis planas turi būti atnaujintas nustatant, ar neatsirado sklype pasikeitimų (reikalui esant matuojamas iš naujo) ir pakartotinai derinamas su institucijomis.

Topagrafinių, kartografinių darbų atlikimui užsakovas turi pateikti šių dokumentų kopijas:

– žemės sklypo kadastro pažymėjimą (žemės sklypo teisinę registraciją);

– preliminarų, geodezinį arba detalųjį žemės sklypo planą;

– statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimą;