A?emAi??s sklypA? kadastriniai (geodeziniai) tikslieji matavimai

Kadastriniai (geodeziniai) matavimai reikalingi A?emAi??s sklypo savininkui pageidaujant patikslinti A?emAi??s sklypo plotAi??, A?registruotAi?? Nekilnojamojo turto registre (jeigu ribos posAi??kio taškA? ir riboA?enkliA? koordinatAi??s nenustatytos valstybinAi??je geodeziniA? koordinaA?iA? sistemoje); A?emAi??s sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jA? amalgamacijAi??; keiA?iant A?registruotA? Nekilnojamojo turto registre A?emAi??s sklypA? (kuriA? ribA? posAi??kio taškA? ir riboA?enkliA? koordinatAi??s nenustatytos valstybinAi??je koordinaA?iA? sistemoje ar su šia sistema susietose vietinAi??se koordinaA?iA? sistemose) pagrindinAi?? A?emAi??s naudojimo paskirtA?, bAi??dAi?? ir (ar) pobAi??dA?; jeigu A?emAi??s sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar A?rengti kiti inA?ineriniai statiniai ir kitais atvejais.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti šiA? dokumentA? kopijas:

- A?emAi??s sklypo kadastro paA?ymAi??jimAi?? (A?emAi??s sklypo teisinAi?? registracijAi??);

- preliminarA? arba detalA?jA? A?emAi??s sklypo planAi??;

- statiniA?, esanA?iA? šiame sklype (jei tokie yra), kadastro paA?ymAi??jimAi??;