Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) tikslieji matavimai

Kadastriniai (geodeziniai) matavimai reikalingi žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre (jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje); žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją; keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų (kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį; jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai ir kitais atvejais.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti šių dokumentų kopijas:

– žemės sklypo kadastro pažymėjimą (žemės sklypo teisinę registraciją);

– preliminarų arba detalųjį žemės sklypo planą;

– statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimą;